Gerardo Triñanes
Carpinteiro de ribeira                                          "Sería un error histórico pensar que non se fagan embarcacións de madeira"
Chazo, Boiro