Helena de Alfonso
Cantante                                                               "Compoñer en Abuín é marabilloso porque ten esa inspiración"
Abuín, Rianxo