Juan Ares
Deseñador                           "Unha persoa creativa chega a un punto que trata de expresar na súa obra o seu mundo, o que o rodea"
Boiro